Elbil-lading

Nå er det klart for å lade bilen i garasjehus og på garasjetak

Spørsmål om tildeling av ladeplass ute på garasjetak rettes styret via kontaktskjema på jettegryta.com eller
e-post: styre@jettegryta.com

Spørsmål om abonnement eller teknisk problemer rettes Ohmia Kundeservice på tlf. 46 42 60 00 eller
e-post: ohmia@ohmiacharging.no

Vårt ladeanlegg fra Ohmia Charging for ladbare biler er ferdigstilt og du kan nå bestille ladeabonnement. Alle p-plasser i garasjehus og 30 plasser på garasjetak er klargjort for lading, ved at det er lagt opp strømtilførsel og forseglet med deksel. Det betyr at når du trenger lading så bestiller du et ladeabonnement på Ohmia Chargings nettside og mottar laderen i posten i løpet av få dager. Plassene på garasjetak må på forhånd tildeles av styret i Jettegryta Realsameie. Alt du trenger å tenke på er å koble laderen til bilen! Ohmia Charging tar seg av resten.

Bestillingen gjøres via Ohmias nettsider: ohmiacharging.no/bestilling/

Du kan lese mer om Ohmia Charging på ohmiacharging.no. Det kan være mye man lurer på når man tar i bruk ett smart ladeanlegg. Vi har samlet vanlige spørsmål og svar her. Gi oss gjerne beskjed dersom det skulle oppstå problemer eller det er informasjon dere ønsker å gi oss.

Ohmia kundeservice kan kontaktes på tlf. 46 42 60 00 eller
e-post: ohmia@ohmiacharging.no

Videre følger litt informasjon fra styret i Jettegryta Realsameie om prosessen og hvordan en skal forholde seg til anlegget ute og inne

Arbeidet
Vinteren 2021 vurderte Jettegryta Realsameie flere løsninger og tilbydere for et ladeanlegg til garasjehusene våre. Det ble valgt to alternativer som ble presentert for beboerne og stemt over på årsmøtet 31.05.2021. De mottatte stemmene viste et flertall for en leiet løsning fra Ohmia. Styret inngikk avtale med Ohmia og anlegget åpnet i mars 2022.

Ferdigstillelse av grave- og asfaltarbeider utføres når bakken er frostfri.

Løsningen
Ohmia eier infrastruktur og ladere. Anlegg og strøm finansieres av ett abonnement for realsameiet og ett abonnement (inkludert forbruk) for brukere som ønsker å lade. Ved et evt. fremtidig opphør

av avtale mellom Jettegryta Realsameie og Ohmia kan realsameiet kjøpe ut anlegget, alternativt demonteres det.

Inne
De fem garasjehusene har et anlegg med lastbalansering hvor hver innvendige p-plass (fast tilhørende eierseksjon, oddetall) har mulighet for tilknytning dersom ønskelig. Ladere bestilles hos Ohmia. Disse leveres åpne slik at du kan lade uten å identifisere deg med ladebrikke. Ønsker du at den skal være låst kan du bestille ladebrikke hos Ohmia eller registrere andre ladebrikker på mine sider på ohmiacharging.no (f.eks. elbilforeningens ladebrikke).

Seksjonseiere som ikke har fast p-plass i garasjehus (partall) er ikke tilknyttet anlegget og ordner selv med lader tilkoblet boligens strøm i eller like utenfor boligens garasje. Tilknyttet din bolig står du fritt til å velge den leverandøren du ønsker helt separat fra realsameiets avtale.

Ute
Det er lagt opp 30 plasser på garasjetak som er tilgjengelige for alle eierseksjoner (både partall og oddetall), for husstandens ladende bil nummer to. Bruk av disse plassene må på forhånd avtales med styret i Jettegryta Realsameie. Etter tildelt plass opprettes abonnement hos Ohmia for den aktuelle plassen i henhold til nummerering på oversiktstegninger (finnes på jettegryta.com). Plassene vil også merkes med disse numrene. For uteplassene leveres ladeboksen med ladebrikke som brukes for å starte lading, slik at det kun er abonnementsinnehaver som kan bruke den aktuelle boksen. Andre ladebrikker kan registreres på mine sider på ohmiacharging.no (f.eks. elbilforeningens ladebrikke).

Ohmia arbeider med en løsning for gjestelading der en gjest betaler for bruken. Når denne løsningen er klar, vil noen plasser på taket settes av til dette formålet. Inntil videre må gjester altså låne plassen til de de er på besøk hos.

Styret vil kunne omrokere eller trekke tilbake tillatelser ved behov med to måneders varsel.

Ved eierskifte av bolig vil ikke tildelt plass på garasjetak følge med. Tidligere eier må selv avslutte avtale med Ohmia og gi styret i Jettegryta Realsameie beskjed om at plassen blir ledig. Ny eier må selv søke styret om å få tildelt en plass på garasjetaket dersom de ønsker det.

Vennlig hilsen
Styret
Jettegryta Realsameie

Viktig informasjon om elbil-lading i Jettegryta

Byggeperioden for hele anlegget starter i uke 47

Om arbeidet med elbil-lading i Jettegryta

Arbeidet

Komitéen satt ned av Haugjordet grendelag (nå oppløst) har hentet inn og sammenliknet noen forskjellige løsninger fra en rekke tilbydere, og lagt frem de mest passende løsningene for styrene i hver gate (de nye realsameiene).

Jettegryta realsameie har gått gjennom det som er presentert for oss og har kommet frem til to alternativer som ble presentertfor beboerne ogstemtover på årsmøtet 31.05.2021. De mottatte stemmene viste et flertall for en leiet løsning fra Ohmia. Styret har inngått avtale med Ohmia som har igangsatt arbeidet med å få anlegget på plass. Det er foreløpig estimert at anlegget vil være klart til bruk innen utgangen av året.

Videre følger en kort oppsummering av løsningen.

Løsningen

De fem garasjehusene får et anlegg med lastbalansering hvor hver innvendige p-plass (faste tilhørende eierseksjoner) har mulighet for tilknytning dersom ønskelig. Ladere kan installeres når behovet melder seg for den enkelte. Ladere må følge systemet og bestilles av leverandøren av anlegget. Seksjonseiere som ikke har fast p-plass i garasjehus vil ikke være tilknyttet anlegget og ordner selv med lader tilkoblet boligens strøm.

Det legges i tillegg opp til et mindre antall plasser på garasjetak som vil være tilgjengelig for alle seksjoner (både partall og oddetall). For disse må det avtales med styret (i realsameiet) hvilken plass som skal benyttes og abonnement opprettes ellers på samme måte som for de faste plassene.

Leverandør eier infrastruktur og ladere. Anlegg og strøm finansieres av ett abonnement for sameiet og ett abonnement (inkludert forbruk) for brukere som ønsker å lade. Ved opphør av avtale kan realsameiet kjøpe ut anlegget, alternativt demonteres det.

 

Vennlig hilsen

Styret

Jettegryta Realsameie