Arkiv

DUGNAD LØRDAG 6. MAI 2023

OPPMØTE PARKERINGSPLASS P1 Fra Kl. 1200

Det er tid for dugnad igjen og vi håper at mange møter opp. Ta med hele familien og gjør en jobb for uteområdet!

DET ER ALLTID MANGE OPPGAVER!

Det serveres etter dugnaden ca kl 1600 wienerpølser av svinekjøtt eller kylling.

Har du noen forslag til gjøremål tar vi det på dugnaden, eller meld inn til styret i forkant.

Vel møtt!

Innkalling til årsmøte 2023

KUNNGJØRING Årsmøte

Årsmøte for beboere i JETTEGRYTA REALSAMEIE Org.nr 925 346 128

Onsdag 26.04.2023

Alle saker som ønskes behandlet på årsmøte må være

kommet styret i hende innen 11.04.2023.

e-post: styre@jettegryta.com

eller i styrets postkasse ved inngang til P3 (vis á vis J39).

Sakspapirer og innkalling sendes ut til beboere

minimum en uke før årsmøte, sammen med tid og sted.

Vennlig hilsen

Styret i Jettegryta Realsameie

DUGNAD LØRDAG 30. SEPTEMBER 2023

OPPMØTE PARKERINGSPLASS P1 Kl. 1200

Det er tid for dugnad igjen og vi håper at mange møter opp.

DET ER ALLTID MANGE OPPGAVER!

Etter dugnaden serveres det wienerpølser av svinekjøtt og kylling.

Har du noen forslag til gjøremål tar vi det på dugnaden, eller meld inn til styret i forkant.

Vel møtt!

Signert protokoll årsmøte 26.04.2023

DUGNAD 8. oktober 2022

Oppmøte parkeringsplass P1 Fra Kl 1200

Det er tid for dugnad igjen og vi håper at mange møter opp. Ta med hele familien og gjør en jobb for uteområdet!

Det serveres etter dugnaden ca kl 1600 wienerpølser av svinekjøtt eller kylling.

DET ER ALLTID MANGE OPPGAVER!

Oppgaveliste følger. Har du flere forslag til gjøremål tar vi det på dugnaden.

Dugnadsforslag Jettegryta realsameie 08.10.2022       
          
P1Bed ved J2 – Legge på mer bark     
P4Slemme ferdig garasjemur, murfarge     
P5Slemme mur hvit       
P3Slemme mur hvit       
P1 til P5Vaske (med kraftvask) og skylle alle dører og karmer inn til bodene. 
P1 til P5Rense alle ristene ved innkjøring til garasjene    
J16 og J18Fjerne bed (med potentilla) ved J16 og J18 (beboere rett over veien får bestemme)
v/J20-22Rense sluk ved mur og felles sitteplass    
v/J32Rense sluk på parkeringsplass     
v/P3Skru opp parkering forbudt skilt på veggen    
P1-P5 takparkeringVaske alle skilt som trengs rengjøring.    
Alle trapperSkru eller spikre fast alle løse spiker/skruer og planker   
Lekeplass mellom P4 ogP5Monter 2 benker i sandkassen (mot steinmurene)   
Podie v/trapp ned til OspeliaMonter en 48mm mellom bjelkene i tak og plante en klatreplante. 
Begge gateneKlippe busker og trær der det trengs (kastes i dalen v/P5)  
 (vi har 2-3 issekk som vi kan bruke for frakting til P5)   
Styrerom P3Montere OSB-plater på vegg     
P3Reparere toppbjelke postkassestativ.     
P5Fikse postkassestativet      
          
          

Styret har gule vester!

Vel møtt!

Signert protokoll årsmøte 21.04.2022

Rydding i garasjeanlegg!

Styret observerer at det lagres gjenstander og søppel i tillegg til BILEN og ber om at plassene ryddes!

Styret vil informere om at ved en eventuell brann eller tyveri dekker ikke Jettegryta realsameiets – IF forsikring -SP3381349 løsøre, som bildekk, takboks og annet!

Jettegryta realsameie har kun bygningsforsikring og kan ikke forsikre andres private eiendeler.

Dersom det skjer noe med de eiendeler som oppbevares i garasjen må dette dekkes av egen privat innboforsikring.

Vi minner på §8.9 i våre vedtekter:
Det er kun lov å parkere på anvist plass i parkeringshuset. Det er ikke tillatt med plassering/lagring av annet enn kjøretøy i parkeringshuset grunnet brannfare. Overtredelse av dette medfører fjerning av lagret materiale for eiers egen regning og risiko.

Styret

DUGNAD 09. og 10. mai 2022

Oppmøte parkeringsplass P1 Fra Kl 1700

Det er tid for dugnad igjen og vi håper at mange møter opp.

DET ER MANGE OPPGAVER OG DET ER HYGGELIG AT DET BLIR FINT TIL 17.MAI.

For de som kommer senere enn kl 1700, deles oppgaver ut av styret i gule vester.

Vel møtt!

Signert protokoll årsmøte 21.04.2022

Jettegryta Realsameie Innkalling til årsmøte 2022

Torsdag 21.04.2021 kl 1900 – 2100 Bølerkollen Grendehus Briskeveien 1 – 1405 Langhus

Rydding i garasjeanlegg!

Styret observerer at det lagres gjenstander og søppel i tillegg til BILEN og ber om at plassene ryddes!

Styret vil informere om at ved en eventuell brann eller tyveri dekker ikke Jettegryta realsameiets – IF forsikring -SP3381349 løsøre, som bildekk, takboks og annet!

Jettegryta realsameie har kun bygningsforsikring og kan ikke forsikre andres private eiendeler.

Dersom det skjer noe med de eiendeler som oppbevares i garasjen må dette dekkes av egen privat innboforsikring.

Vi minner på §8.9 i våre vedtekter:
Det er kun lov å parkere på anvist plass i parkeringshuset. Det er ikke tillatt med plassering/lagring av annet enn kjøretøy i parkeringshuset grunnet brannfare. Overtredelse av dette medfører fjerning av lagret materiale for eiers egen regning og risiko.

Styret

Nå er det klart for å lade bilen i garasjehus og på garasjetak

Spørsmål om tildeling av ladeplass ute på garasjetak rettes styret via kontaktskjema på jettegryta.com eller
e-post: styre@jettegryta.com

Spørsmål om abonnement eller teknisk problemer rettes Ohmia Kundeservice på tlf. 46 42 60 00 eller
e-post: ohmia@ohmiacharging.no

Vårt ladeanlegg fra Ohmia Charging for ladbare biler er ferdigstilt og du kan nå bestille ladeabonnement. Alle p-plasser i garasjehus og 30 plasser på garasjetak er klargjort for lading, ved at det er lagt opp strømtilførsel og forseglet med deksel. Det betyr at når du trenger lading så bestiller du et ladeabonnement på Ohmia Chargings nettside og mottar laderen i posten i løpet av få dager. Plassene på garasjetak må på forhånd tildeles av styret i Jettegryta Realsameie. Alt du trenger å tenke på er å koble laderen til bilen! Ohmia Charging tar seg av resten.

Bestillingen gjøres via Ohmias nettsider: ohmiacharging.no/bestilling/

Du kan lese mer om Ohmia Charging på ohmiacharging.no. Det kan være mye man lurer på når man tar i bruk ett smart ladeanlegg. Vi har samlet vanlige spørsmål og svar her. Gi oss gjerne beskjed dersom det skulle oppstå problemer eller det er informasjon dere ønsker å gi oss.

Ohmia kundeservice kan kontaktes på tlf. 46 42 60 00 eller
e-post: ohmia@ohmiacharging.no

Videre følger litt informasjon fra styret i Jettegryta Realsameie om prosessen og hvordan en skal forholde seg til anlegget ute og inne

Arbeidet
Vinteren 2021 vurderte Jettegryta Realsameie flere løsninger og tilbydere for et ladeanlegg til garasjehusene våre. Det ble valgt to alternativer som ble presentert for beboerne og stemt over på årsmøtet 31.05.2021. De mottatte stemmene viste et flertall for en leiet løsning fra Ohmia. Styret inngikk avtale med Ohmia og anlegget åpnet i mars 2022.

Ferdigstillelse av grave- og asfaltarbeider utføres når bakken er frostfri.

Løsningen
Ohmia eier infrastruktur og ladere. Anlegg og strøm finansieres av ett abonnement for realsameiet og ett abonnement (inkludert forbruk) for brukere som ønsker å lade. Ved et evt. fremtidig opphør

av avtale mellom Jettegryta Realsameie og Ohmia kan realsameiet kjøpe ut anlegget, alternativt demonteres det.

Inne
De fem garasjehusene har et anlegg med lastbalansering hvor hver innvendige p-plass (fast tilhørende eierseksjon, oddetall) har mulighet for tilknytning dersom ønskelig. Ladere bestilles hos Ohmia. Disse leveres åpne slik at du kan lade uten å identifisere deg med ladebrikke. Ønsker du at den skal være låst kan du bestille ladebrikke hos Ohmia eller registrere andre ladebrikker på mine sider på ohmiacharging.no (f.eks. elbilforeningens ladebrikke).

Seksjonseiere som ikke har fast p-plass i garasjehus (partall) er ikke tilknyttet anlegget og ordner selv med lader tilkoblet boligens strøm i eller like utenfor boligens garasje. Tilknyttet din bolig står du fritt til å velge den leverandøren du ønsker helt separat fra realsameiets avtale.

Ute
Det er lagt opp 30 plasser på garasjetak som er tilgjengelige for alle eierseksjoner (både partall og oddetall), for husstandens ladende bil nummer to. Bruk av disse plassene må på forhånd avtales med styret i Jettegryta Realsameie. Etter tildelt plass opprettes abonnement hos Ohmia for den aktuelle plassen i henhold til nummerering på oversiktstegninger (finnes på jettegryta.com). Plassene vil også merkes med disse numrene. For uteplassene leveres ladeboksen med ladebrikke som brukes for å starte lading, slik at det kun er abonnementsinnehaver som kan bruke den aktuelle boksen. Andre ladebrikker kan registreres på mine sider på ohmiacharging.no (f.eks. elbilforeningens ladebrikke).

Ohmia arbeider med en løsning for gjestelading der en gjest betaler for bruken. Når denne løsningen er klar, vil noen plasser på taket settes av til dette formålet. Inntil videre må gjester altså låne plassen til de de er på besøk hos.

Styret vil kunne omrokere eller trekke tilbake tillatelser ved behov med to måneders varsel.

Ved eierskifte av bolig vil ikke tildelt plass på garasjetak følge med. Tidligere eier må selv avslutte avtale med Ohmia og gi styret i Jettegryta Realsameie beskjed om at plassen blir ledig. Ny eier må selv søke styret om å få tildelt en plass på garasjetaket dersom de ønsker det.

Vennlig hilsen
Styret
Jettegryta Realsameie

DUGNAD 09. og 10. mai 2022

Oppmøte parkeringsplass P1 Fra Kl 1700

Det er tid for dugnad igjen og vi håper at mange møter opp.

DET ER MANGE OPPGAVER OG DET ER HYGGELIG AT DET BLIR FINT TIL 17.MAI.

For de som kommer senere enn kl 1700, deles oppgaver ut av styret i gule vester.

Vel møtt!

Signert protokoll årsmøte 21.04.2022

Jettegryta Realsameie Innkalling til årsmøte 2022

Torsdag 21.04.2021 kl 1900 – 2100 Bølerkollen Grendehus Briskeveien 1 – 1405 Langhus

KUNNGJØRING

Årsmøte for beboere i JETTEGRYTA REALSAMEIE Org.nr 925 346 128

Mandag 21.04.2022

Alle saker som ønskes behandlet på årsmøte må være kommet styret i hende innen fredag 1. april 2022.

Saker som ønskes fremmet sendes styret på

e-post: styre@jettegryta.com

eller i styrets postkasse ved inngang til P3 (vis á vis J39).

Alle sakspapirer og innkalling sendes ut til beboere minimum en uke før årsmøte, sammen med tid og sted.

Vennlig hilsen
Styret i Jettegryta Realsameie

Protokoll fra årsmøte i Jettegryta realsameie 2021

Valgkomité til Jettegryta Realsame.

 I følge våre vedtekter må vi ha en valgkomite som kan bestå av 2-3 personer. 

Det vil bli gjennomført valg på førstkommende årsmøte i april 2021.

For at vi skal ha et velfungerende styre er det viktig å ha personer med ulik erfaring og som er motiverte for oppgaven å sitte i Jettegryta Realsameiets sitt styre.

Styre- og varamedlemmer velges for 2 år.

Valgkomiteen velges for 2 år av gangen og oppgaven deres er å finne nye personer i sameiet og innstille dem på valg når styremedlemmer står på valg. Vanlig flertallsavstemming på årsmøte. 

Er du interessert, send en mail til:
styre@jettegryta.com 

Styret

Jettegryta Realsameie

Innkalling til årsmøte 2021

Mandag 31.05.2021 kl 1900 – 2000 Møtested: Innerst i Jettegryta ved P5

Renovering av P-hus

Idag den 14.12.2020 har ProRiv startet med riving av den øvre delen av P-husene som vi har satt av ekstra penger til i budsjettet i år.

Dette er steg 1 av renoveringen, som nevnt på årsmøtet, hvor vi stemte over dette, tar vi først og fremst tak i det som haster mest, nemlig det at det faller av planker av de kledde garasje murveggene.

Videre plan er å ikke kle den øverste meteren med panel igjen, da det bare skaper et videre vedlikeholds problem pga høyden p-husene har, og heller la det stå som bar betong. Og dette er det vi søkte til kommunen om og fikk godkjent da dette ikke var vesentlig fasade endring.
Vi får senere ta stilling til om det bør gjøres noe mer/annet med veggene.

ProRiv vil kjøre en bomlift på hjul i gaten, fortrinnsvis fra klokken 07:00 til klokken 17:00 på hverdagene frem mot jul for å komme til i høyden innenfor tidsfristen, og bruker derfor ikke stillas.

Det planlagte arbeidet starter idag den 14.12.2020, og skal etter planen være ferdig innen 24.12.2020, så vi har all jobben gjort innen året er omme. .

Håper dette går fort og smertefritt og at det ikke er alt for mange som blir plaget av prosjektet, og at vi rekker å bli ferdige i tide.

Dersom det skulle være noen spørsmål, kan dette sendes til styret, via knappen under.

God jul!
Hilsen styret

Protokoll fra årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte 2020

Torsdag 8. oktober 2020

kl 1900 – 2100

Bølerkollen Grendehus

Briskeveien 1 – 1405 Langhus

Alle saker som ønskes tatt opp på årsmøte skal være styret i hende innen 15. september 2020.

Saker som ønskes fremmet sendes styret på følgende e-post: styre@jettegryta.com

eller per post til styreleder:

Dan Krosby, Jettegryta 51, 1405 Langhus.

Sakspapirer og innkalling sendes ut til beboere to uker før årsmøte, sammen med sted og kl.slett.

Vennlig hilsen

Styret i Jettegryta

Høstdugnad

22. OG 23. SEPTEMBER KL. 17:00- 19:00

Sommeren går mot slutten, og vi kaller inn til en høstdugnad to dager på rad i september.

Planen er å «shine» opp der vi kan.

Vi møtes på P1-første parkeringsplassen kl. 17:00. Der kommer det til å stå representanter fra styret med forslag til arbeidsoppgaver og nødvendig utstyr!

Vi sees!

Mvh

Styret i Jettegryta Sameie